बंद करे

निर्वाचन

श्रीमति रीना बाबा साहेब कंगाले (IAS)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले (IAS)
ias
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल (आई.ए.एस.)

हेल्पलाइन नंबर

  • भारत निर्वाचन आयोग - 1800111950
  • छग. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - 1950
  • महिला हेल्पलाइन - 1091
  • एनआईसी सेवा डेस्क - 1800111555

twitter logofacebook logo

Election Commission Of India प्रवासी मतदाता पोर्टल
e-EPIC

election

सेवा मतदाता पोर्टल

Capture1

elction2023

sweep 2018 राष्ट्रीय शिकायत सेवा

c vigil