बंद करे

निर्वाचन

श्रीमति रीना बाबा साहेब कंगाले (IAS)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले (IAS)
IAS.
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा (आई.ए.एस.)

हेल्पलाइन नंबर

  • भारत निर्वाचन आयोग - 1800111950
  • छग. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - 1950
  • महिला हेल्पलाइन - 1091
  • एनआईसी सेवा डेस्क - 1800111555

लोकसभा निर्वाचन 2019twitter logofacebook logo

Election Commission Of India प्रवासी मतदाता पोर्टल
e-EPIC

election

सेवा मतदाता पोर्टल

Capture1

 

 

sweep 2018 राष्ट्रीय शिकायत सेवा